Budynki rolne

Budynki rolne

Warto zabezpieczyć majątek w gospodarstwie rolnym, do którego należą budynki gospodarcze jak i budynki mieszkalne. Ubezpieczenie rolnicze obejmuje wszystkie budynki, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego.

Polisa chroni dobytek, na który tak ciężko pracują rolnicy, przed nieprzewidzianymi stratami i szkodami.

Ochroną objąć można uprawy, zwierzęta w gospodarstwie, sprzęt jak i wspomniane wyżej zabudowania.

 

Jeśli chcesz się zapoznać z najlepszą ofertą na rynku w zakresie ubezpieczenia budynków rolniczych skontaktuj się z naszym doradcą. Przejdź do zakładki „Kontakt” lub zadzwoń: +48, 790-809-130.