W ramach ubezpieczenia mienia, ochroną mogą być objęte: dom i mieszkanie

Budynek mieszkalny, nawet jeśli częściowo służy do prowadzenia działalności gospodarczej,
Budynek niemieszkalny, np. garaż.
Budynek w fazie budowy,
Lokal mieszkalny,
Ruchomości domowe (np. RTV, meble, ubrania, mienie służbowe, biurowe) i stałe elementy (np. wykładzina, meble wbudowane, instalacje wewnątrz budynku),

Mienie znajdujące się w pomieszczeniach przynależnych lub garażu do limitów określonych w umowie ubezpieczenia,
Budowle (np. ogrodzenie posesji wraz z bramą, szambo, instalacje znajdujące się poza budynkiem na terenie posesji),

Obiekty specjalistyczne (np. przydomowe szklarnie, oranżerie lub tunele foliowe),
nagrobki cmentarne.

OC w Życiu Prywatnym
Dom Letniskowy
Assistance
NNW
UBEZPIECZENIE SZKLANYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA