OC przewoźnika

OC Przewoźnika

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest skierowane do osób fizycznych, osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, które wykonują zarobkowo przewóz drogowy towarów w ruchu krajowym.

Odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego, który działa jako przewoźnik drogowy za szkody

powstałe w towarach przyjętych do przewozu podczas wykonywania zawartej umowy przewozu.

Jeśli chcesz się zapoznać z najlepszą ofertą na rynku w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności przewoźnika skontaktuj się z naszym doradcą. Przejdź do zakładki „Kontakt” lub zadzwoń: +48, 790-809-130.