OC spedytora

Ubezpieczenie spedytora

To ubezpieczenie skierowane do przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie logistyki i spedycji. Ubezpieczenie spedytora obejmuje :
-niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Ubezpieczenie Spedytora nie obejmuje szkód związanych z samym transportem towarów

Jeśli chcesz się zapoznać z najlepszą ofertą na rynku w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora skontaktuj się z naszym doradcą. Przejdź do zakładki „Kontakt” lub zadzwoń: +48, 790-809-130.