OC zawodu

Ubezpieczenie OC zawodu


To odpowiedzialność cywilna za szkody jakie można wyrządzić szkodę na mieniu bądź osobie z tytułu wykonywania przez ubezpieczonego czynności zawodowych.

Jeśli chcesz się zapoznać z najlepszą ofertą na rynku w zakresie ubezpieczenia  skontaktuj się z naszym doradcą. Przejdź do zakładki „Kontakt” lub zadzwoń: +48, 790-809-130.