Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) – to rodzaj ubezpieczenia majątkowego.

Zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie skutki, które zostały wyrządzone osobom trzecim. Osoba fizyczna może wyrządzić komuś krzywdę podczas codziennych czynności. Odszkodowanie wobec innych z tego tytułu pokrywane jest z polisy ubezpieczeniowej.

Jeśli chcesz się zapoznać z najlepszą ofertą na rynku w zakresie ubezpieczenia OC skontaktuj się z naszym doradcą. Przejdź do zakładki „Kontakt” lub zadzwoń: +48, 790-809-130.