Ubezpieczenie podróży może zabezpieczyć nas przed zagranicznymi wydatkami takimi jak:

koszty leczenia,
koszty transportu i repatriacji,
następstwa nieszczęśliwych wypadków,
koszty udzielenia natychmiastowej pomocy "assistance",
koszty pobytu osoby towarzyszącej,
koszty ratownictwa,
odpowiedzialność cywilna,
bagaż,
koszty opóźnienia dostarczenia bagażu,
koszty przerwania podróży,
koszta anulowania biletu lotniczego,
koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia,
sprzęt narciarski,
koszty odwołania noclegu