Ubezpieczenia firm

Ubezpieczenia firm

Ubezpieczenie to obejmuje mienie do którego należa bydynki, maszyny, urządzenia służące do prowadzenia działaności gospodarczej.

Odpowiedzialnośc cywilna przedsiębiorcy chroni przed szkodami osobowymi i rzeczowymi osób trzecich w związku z wykonywaniem zawodu.

Jeśli chcesz się zapoznać z najlepszą ofertą na rynku w zakresie ubezpieczenia firm skontaktuj się z naszym doradcą. Przejdź do zakładki „Kontakt” lub zadzwoń: +48, 790-809-130.