ubezpieczenia służb mundurowych

Ubezpieczenia służb mundurowych

Ubezpieczenia skierowane dla czynnych zawodowo żołnierzy funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych RP takich jak: Wojsko Polskie, Straż Graniczna, Służba Celna, Biuro Ochrony Rządu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Straż Marszałkowska, Zawodowa Straż Pożarna oraz Inspekcja Transportu Drogowego.

 

Jeśli chcesz się zapoznać z najlepszą ofertą na rynku w zakresie ubezpieczenia służb mundurowych skontaktuj się z naszym doradcą. Przejdź do zakładki „Kontakt” lub zadzwoń: +48, 790-809-130.