Ubezpieczenie krótkoterminowe OC

Umowa ubezpieczenia OC krótkoterminowego

Zawierana jest na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 12 miesięcy a na pojazdy wolnobieżne można zawrzeć umowę na czas nie krótszy niż 3 miesiące.

Natomiast pojazdy zarejestrowane w innym kraju UE, a które docelowo zarejestrowane będą w Polsce umowa zawierana może być tylko jeden raz na okres 30 dni.

Umowa nie przedłuża się automatyczne, wygasa z ostatnim dniem jej trwania.

Zawrzeć Umowę krótkoterminową ubezpieczenia OC mogą właściciele pojazdów:

-zarejestrowanych na stałe: podmioty pośredniczące w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych;

-zarejestrowanych czasowo;

-zarejestrowanych za granicą;

-wolnobieżnych z wyłączeniem ciągników rolniczych;

historycznych.

Jakie koszta?

Ceny polis krótkoterminowych to koszt według różnych Ubezpieczycieli wahający się od 50 do 100 zł.

Jeśli chcesz się zapoznać z najlepszą ofertą na rynku w zakresie ubezpieczenia krótkoterminowego skontaktuj się z naszym doradcą. Przejdź do zakładki „Kontakt” lub zadzwoń: +48, 790-809-130.