ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu

Ubezpieczenie skierowane do pracodawców, którzy ubezpieczają pracowników, a także członków ich rodzin. Grupowa umowa ubezpieczenia zawierana jest przez pracodawcę na rzecz pracowników, na czas nieoznaczony.

Dla osoby po hospitalizacji ubezpieczenie to rekompensata kosztów jakie poniósł w związku
z pobytem w szpitalu czyli straty finansowe, które wynikły z przerwy w działalności zawodowej.

Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu

Przedmiotem ubezpieczenia to dzienne świadczenie szpitalne dla osoby ubezpieczonej w czasie hospitalizacji, która spowodowana została chorobą, wypadkiem czy też porodem, zaznaczyć należy,że pobyt w szpitalu musi być dłuższy niż 24 godziny.

Świadczenia te przysługują pacjentom hospitalizowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Rekompensata należy się pacjentowi za każdy dzień pobytu w szpitalu ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w wysokości określonej w umowie.


Jeśli chcesz się zapoznać z najlepszą ofertą na rynku w zakresie ubezpieczenia w razie pobytu w szpitalu skontaktuj się z naszym doradcą. Przejdź do zakładki „Kontakt” lub zadzwoń: +48, 790-809-130.