ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

To rodzaj ubezpieczenia majątkowego.

Zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie skutki ekonomiczne które zostały wyrządzone osobom trzecim. Jest to zabezpieczenie finansowe przedsiębiorców, firm, jak również osobie fizycznej która może wyrządzić komuś krzywdę podczas codziennych czynności. Odszkodowanie wobec innych z tego tytułu pokrywane jest z polisy ubezpieczeniowej.

Jeśli chcesz się zapoznać z najlepszą ofertą na rynku w zakresie ubezpieczenia OC skontaktuj się z naszym doradcą. Przejdź do zakładki „Kontakt” lub zadzwoń: +48, 790-809-130.