Ubezpieczenie zdrowia i skutków NW

Ubezpieczenie zdrowia i skutków NNW

Ubezpieczenie to polega na zabezpieczeniu budżetu finansowego na wypadek zdarzeń związanych z wypadkami czy chorobami.

Dzięki posiadanemu ubezpieczeniu z tego tytułu możesz otrzymać rekompensatę np.:z tytułu uszczerbku na zdrowiu, niezdolności do pracy, inwalidztwa, poważnego zachorowania czy też pobytu w szpitalu.

Jeśli chcesz się zapoznać z najlepszą ofertą na rynku w zakresie ubezpieczenia skontaktuj się z naszym doradcą. Przejdź do zakładki „Kontakt” lub zadzwoń: +48, 790-809-130.